Missie

Het Overweeghuis vangt tijdelijk vrouwen op die in de prostitutie vastlopen. We bieden een plek om tot rust te komen, ondersteunen bij het vinden van een (nieuw) toekomstperspectief en vormen met alle betrokkenen een alternatief netwerk. 

Waarom?

Vrouwen die in de prostitutie vastlopen zijn welkom in het Overweeghuis. We zijn een huis in Groningen waar vrouwen waar we rust en veiligheid bieden. De vrouwen kunnen zich op hun toekomst bezinnen. In de zomer van 2018 hebben een aantal bewoners van Groningen Stichting Het Overweeghuis opgericht. Op basis van onze werkervaring en betrokkenheid met de doelgroep vinden wij dat deze zeer kwetsbare groep geholpen zou zijn met een veilige, laagdrempelige en kortdurende opvang.

Er zijn veel organisaties die op een professionele en betrokken manier vrouwen uit de (gedwongen) prostitutie helpen, maar er ontbreekt in de keten een drempelloze, kleinschalige en kortdurende opvang waar vrouwen zonder voorwaarden kunnen verblijven. De vraag van de vrouw zou daarbij centraal moeten staan.

De volgende quote van een ervaringsdeskundige onderschrijft onze bevindingen:

“Toen ik uit de prostitutie wilde stappen had ik geen huis, inkomen, dagbesteding en geen netwerk behalve de collega’s in de prostitutie. Als er toen een opvang was geweest waar ik terecht kon, was ik al jaren eerder op het punt gekomen waar ik nu ben. Zonder opvang is een terugval eigenlijk onvermijdelijk. Hulp had ik niet en dus was er maar één weg: terug naar de prostitutie. Ik had hulp nodig bij een plek om te slapen, het vinden van een nieuw netwerk en een invulling van mijn dag.”

Als burgerinitiatief werken wij met vrijwilligers die betrokken zijn op de vrouwen die bij ons tot rust komen. Deze vrouwen geven zelf aan dat zij behoefte hebben aan een veilige en rustige plek waar een luisterend oor is en motiverende gesprekken zijn gericht op herstel.  Vanaf begin april 2019 zijn wij open. 

Doe je met ons mee? Neem contact met ons op. 

Buddyproject

We willen bijdragen aan een samenleving waarin vrouwen die uit de mensenhandel en/of de prostitutie komen de mogelijkheid krijgen een nieuw bestaan op te bouwen. Het buddyproject beoogt vrouwen uit het Overweeghuis die uit de prostitutie zijn gestapt of hun leven opnieuw vorm willen geven, te koppelen aan een vrijwilliger die hen bijstaat in zelfstandigheid en het vergroten van haar netwerk. Hierdoor zal de zelfredzaamheid van de vrouwen toenemen in hun nieuwe bestaan. Voor het succesvol opbouwen van een nieuw bestaan is een ander netwerk essentieel. Vrijwilligers ondersteunen de vrouwen bij het vormen van een sociaal netwerk op de plek waar zij wonen. Samen vormen zij een buddykoppel.

 

Missie

Het Overweeghuis vangt tijdelijk vrouwen op die in de prostitutie vastlopen. We bieden een plek om tot rust te komen, ondersteunen bij het vinden van een (nieuw) toekomstperspectief en vormen met alle betrokkenen een alternatief netwerk. 

Waarom?

Vrouwen die in de prostitutie vastlopen zijn welkom in het Overweeghuis. We zijn een huis in Groningen waar vrouwen waar we rust en veiligheid bieden. De vrouwen kunnen zich op hun toekomst bezinnen. In de zomer van 2018 hebben een aantal bewoners van Groningen Stichting Het Overweeghuis opgericht. Op basis van onze werkervaring en betrokkenheid met de doelgroep vinden wij dat deze zeer kwetsbare groep geholpen zou zijn met een veilige, laagdrempelige en kortdurende opvang.

Er zijn veel organisaties die op een professionele en betrokken manier vrouwen uit de (gedwongen) prostitutie helpen, maar er ontbreekt in de keten een drempelloze, kleinschalige en kortdurende opvang waar vrouwen zonder voorwaarden kunnen verblijven. De vraag van de vrouw zou daarbij centraal moeten staan.

De volgende quote van een ervaringsdeskundige onderschrijft onze bevindingen:

“Toen ik uit de prostitutie wilde stappen had ik geen huis, inkomen, dagbesteding en geen netwerk behalve de collega’s in de prostitutie. Als er toen een opvang was geweest waar ik terecht kon, was ik al jaren eerder op het punt gekomen waar ik nu ben. Zonder opvang is een terugval eigenlijk onvermijdelijk. Hulp had ik niet en dus was er maar één weg: terug naar de prostitutie. Ik had hulp nodig bij een plek om te slapen, het vinden van een nieuw netwerk en een invulling van mijn dag.”

Als burgerinitiatief werken wij met vrijwilligers die betrokken zijn op de vrouwen die bij ons tot rust komen. Deze vrouwen geven zelf aan dat zij behoefte hebben aan een veilige en rustige plek waar een luisterend oor is en motiverende gesprekken zijn gericht op herstel.  Vanaf begin april 2019 zijn wij open. 

Doe je met ons mee? Neem contact met ons op.